Ramadan is voorbij, wat nu
Gezondheid

 Ramadan is voorbij, wat nu?

Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van de meest bijzondere maand van dit jaar, de maand Ramadan. Nu deze prachtige maand voorbij is stellen velen zich de vraag, hoe houden we onze goede gewoontes ook vol na de ramadan?

 

In vergelijking met voorgaande jaren was deze ramadan heel anders. We hadden geen taraweeh in de moskee, geen gezamenlijke iftaar, vaak zelfs geen jumuah. Als moslim is het altijd belangrijk ons te richten op het positieve van zaken die ons overkomen. Zo ook met deze ramadan, we hebben er namelijk heel veel tijd voor teruggekregen. Zo waren velen van ons noodgedwongen thuis van werk. Het heeft ons de kans gegeven goed na te denken over het leven en wat nou echt belangrijk is. Als het goed is heeft deze prachtige maand mooie veranderingen teweeggebracht in ons doen en laten. Maar hoe houden we dit vol?

Als een Moslim positieve gedragsveranderingen weet vast te houden na de Ramadan, is dit niet alleen een mogelijk teken dat zijn vasten is geaccepteerd, het is ook een teken dat een nieuwe gewoonte zich vormt.

 

Wanneer we onze positieve gedragsveranderingen ook na de Ramadan volhouden en ervoor zorgen dat deze handelingen omgezet worden naar goede gewoontes, zal dit ervoor zorgen dat we een stap vooruitgaan als mens. De ramadan helpt ons dan om de beste versie van onszelf te worden. Ramadan is meer dan alleen maar 30 dagen vasten, het is de sleutel naar gedragsverandering voor de rest van het jaar en de rest van ons leven.

 

Het belang van goede gewoontes

 

Goede gewoontes zijn belangrijk, ons brein houdt hier namelijk van. Wanneer goede gewoontes erin gesleten zijn, gaat het proces van de uitvoer sneller en kost het minder energie. Een gewoonte is namelijk een handeling die je uitvoert zonder er al te veel bij na te denken. Hierdoor kan je meer aandacht besteden aan taken die onze aandacht nodig hebben. Stel je voor dat je over alles diep zou moeten nadenken… dat zou een regelrechte ramp zijn.

 

Wanneer je voor het eerst iets nieuws doet is het normaal dat je hier extra over nadenkt. Wanneer je dit gedrag echter blijft herhalen wordt het makkelijker voor je. Op deze manier hoef je minder diep na te denken over het gedrag. Hierdoor vormt zich uiteindelijk een gewoonte.

 

Voorbeeld: De persoon die elke avond netjes zijn tanden poetst hoeft hier niet meer over na te denken. De handelingen, techniek, en zelfs het tijdstip wordt zo normaal dat het eigenlijk vanzelf gaat.

 

Goede gewoontes creëren

 

Bij het vormen van nieuwe gewoontes moet je denken aan 3 belangrijke stappen:

  1. De trigger die ons aanzet tot het starten van de handeling
  2. De handeling zelf
  3. Het resultaat (gevoelens van positiviteit of negativiteit)

 

Wanneer deze 3 stappen zich herhaaldelijk opvolgen kan ons brein overschakelen naar de automatische piloot. Met de tijd vormt zich dan een gewoonte.

Om deze reden is het bijvoorbeeld ook lastig om een slechte gewoonte te doorbreken. We trainen ons brein waardoor het automatisch een bepaalde routine verwacht.

Tijdens de Ramadan hebben we herhaaldelijk gekozen voor positieve handelingen en vaak aan de hand van een bepaald schema. Als we deze handelingen op de juiste manier voortzetten na de Ramadan, kan dit ervoor zorgen dat we een goede gewoonte creëren. Eentje die we met ons mee blijven dragen.

 

Vergeet niet:

‘’De meest geliefde daden volgens Allah zijn de onophoudelijke daden (die voortdurend verricht worden), ook al zijn ze weinig.’’

(Bukhari en Moeslim)

 

Doorzettingsvermogen en geduld zijn termen die we vaak tegenkomen in de Koran. Consequent blijven kan zorgen voor langdurige verbeteringen en veranderingen. Het is niet genoeg om twee dagen vast te houden aan een handeling, dit hoort echt gedurende een langere tijd te gebeuren.

 

Herinner, herhaal en beloon

 

Herinner. Stel een herinnering in die hand in hand gaat met de handeling die jij wil uitvoeren. Een voorbeeld hiervan kan een wekker op je telefoon zijn, maar je kan ook proberen nieuwe veranderingen teweeg te brengen door middel van bestaand gedrag.

 

Voorbeeld:

Je wil dagelijks de miswak gebruiken voor Fajr. Plaats de miswak dan in de ruimte waar je Wudhu doet. De miswak zien terwijl je wudhu doet zal ervoor zorgen dat je herinnerd wordt om deze handeling te verrichten.

 

Een ander voorbeeld:

Je wil graag een boek lezen om je kennis te verbreden. Plaats het boek dan op de plek waar je eerst je afstandsbediening bewaarde. Het boek zien zal dan als een mentale herinnering dienen.

 

Herhaal. Wanneer we willen beginnen aan verandering zijn we altijd gemotiveerd. Het is echter doorzettingsvermogen over een langere periode wat ervoor zal zorgen dat je een gewoonte vormt. Negeer de herinneringen die je voor jezelf stelt niet. Blijf consequent door de positieve handelingen te blijven herhalen. Ook als je geen zin hebt.

 

Wanneer we de Koran memoriseren hebben we ook herhaling nodig. Alleen op deze manier blijft de nieuwe informatie hangen. Hetzelfde geldt voor het vormen van gewoontes. Herhalen dus.

 

Beloon. Neem de tijd om dankbaar te zijn voor de positieve veranderingen die je doormaakt. Probeer hier na elke handeling echt even bij stil te staan. Wees gerust trots op jezelf en vier het als je daar behoefte aan hebt. Koop bijvoorbeeld een cadeautje voor jezelf als je een bepaalde mijlpaal bereikt hebt.

 

Laten we met zijn allen proberen om de goede handelingen waarmee we begonnen zijn tijdens deze Ramadan vast te houden. Mocht je wat steken hebben laten vallen is dat helemaal niet erg. Pak het alsnog op en creëer goede gewoontes die niet van korte duur zijn, maar van lange duur.

 

Deze blog is geïnspireerd door een blog van the productive muslim

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *